Menu Zamknij

Rada Rodziców – uchwały

Uchwały w roku szkolnym 2023÷2024

1Uchwała nr.1 /2023-2024o zaopiniowaniu proponowanych dni wolnych od nauki
2Uchwała nr.2 /2023-2024o działalności harcerzy na terenie SP 41
3Uchwała nr.3 /2023-2024o przyjęciu Programu Profilaktyczno-Wychowawczego
4Uchwała nr.4 /2023-2024zaopiniowanie Pani Agnieszki Lanuszny
5Uchwała nr.5 /2023-2024o zaakceptowaniu projektu planu finansowego
6Uchwała nr.6 /2023-2024o przyjęciu bez uwag sprawozdania finansowego RR za rok ubiegły
7Uchwała nr.7 /2023-2024dot. wyboru Prezydium Rady Rodziców
8Uchwała nr.8 /2023-2024dot. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
9Uchwała nr.9 /2023-2024o dofinansowaniu doposażenia Sali klasy 4B
10Uchwała nr.10 /2023-2024o zmianie regulaminu Rady Rodziców dotyczącego składek klasowych
11Uchwała nr.11 /2023-2024o dofinansowaniu doposażenia Sali klasy 2B
12Uchwała nr.12 /2023-2024o dofinansowaniu zajęć Mobilnego Planetarium w przedszkolu
13Uchwała nr.13 /2023-2024dofinasowanie zajęć przedszkolnych -warsztaty malowania karmników
14Uchwała nr.14 /2023-2024o zaopiniowaniu pozytywnie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola
15Uchwała nr.15 /2023-2024dofinansowanie/doposażenie wg. listy świetlicy Szkolnej
16Uchwała nr.16 /2023-2024o dofinansowanie Teatru Lalek
17Uchwała nr.17 /2023-2024o dofinansowaniu dostępu do filmu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai
18Uchwała nr.18 /2023-2024o sfinansowaniu konkursu na Najładniej ozdobioną klasę na Święta
Skip to content