Menu Zamknij

Podręczniki

U W A G A
Podręczniki są wypożyczane uczniom po opracowaniu przez nauczyciela bibliotekarza.

REGULAMIN
Wypożyczania podręczników

  1. Podręczniki stanowią własność szkoły.
  2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.
  3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
  4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.
  5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręczników w okładkę. (Uwaga! Nie używamy okładek samoprzylepnych).
  6. Uczeń zobowiązany jest do podpisania imieniem i nazwiskiem każdego wypożyczonego podręcznika.
  7. Stan podręczników po roku użytkowania ocenia wychowawca klasy i bibliotekarz, pod nadzorem dyrektora szkoły.
  8. Zniszczony lub zgubiony podręcznik należy odkupić i przedłożyć w bibliotece celem dopełnienia formalności ewidencyjnych.
  9. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
  10. Uczeń otrzymuje podręczniki na nowy rok szkolny po zwróceniu wszystkich podręczników z poprzedniej klasy.
Skip to content