Menu Zamknij

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023r. (czwartek)
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023r.
 3. Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024r. 
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 02 kwietnia 2024r.
 5. Egzamin ósmoklasisty – termin główny:
  • 14 maja 2024 – język polski,
  • 15 maja 2024 – matematyka,
  • 16 maja 2024 – język obcy nowożytny.
 6. Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy:
  • 10 czerwca 2024,
  • 11 czerwca 2024,
  • 12 czerwca 2024.
 7. Zakończenie roku szkolnego 2022/23 – 21 czerwca 2024r.

Dodatkowe  dni wolne od nauki:

 • 04.09.2023 (piątek) – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14,15,16. 05.2024 – egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
 • 02.05.2024 (czwartek)
 • 31.05.2024 (piątek)
 • 21.06.2024 (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

We wszystkie dni wolne szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy szkolnej, dla wszystkich uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

 • Godziny zebrań:
  • godz.16.00, kl  I – III, z wychowawcą
  • godz.17.00, kl IV – VIII, z wychowawcą.
 • W czasie zebrań nauczyciele uczący w kl I – III obecni w godz. 16.30.-17.30
  W czasie zebrań nauczyciele uczący w kl IV – VIII obecni w godz. 17.30-18.30
   
 • 07.09.2023r. – Spotkanie informacyjne  
 • 14.12.2023r – Zebranie ogólne (informacja o ocenach, w szczególności o zagrożeniach) 
 • 16.05.20243r. – Zebranie ogólne (informacja o ocenach, w szczególności o zagrożeniach)

Na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy może zostać zwołane dodatkowe zebranie.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI INDYWIDUALNIE
(w ramach godzin dostępności dla Uczniów i Rodziców)
Każdy czwartek, godzina 14.30 – 15.30

Konferencje Rady Pedagogicznej:

 1. Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny 2023/20224 – 31 sierpnia 2023r.
 2. Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 2023/2024 – 25.01.2024r. 
 3. Konferencja klasyfikacyjna roczna – 18.06.2024r. 
 4. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023 – 20.06.2024r. 

Ważne terminy:

 • 11.12.2023r. Wystawienie ocen przewidywanych za I półrocze 
 • 17.01.2024r. Wystawienie ocen za I półrocze 
 • 11.02.2024r. Koniec I półrocza 
 • 12.02.2024r. Rozpoczęcie II półrocza 
 • 13.05.2024r. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych  
 • 10.06.2023r. Wystawienie ocen końcowo rocznych.
Skip to content