Menu Zamknij

Opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za przedszkola

NUMER KONTA OPŁAT PM 29: 65 1160 2202 0000 0005 0875 7359

NUMER KONTA RADY RODZICÓW: 12 1020 2401 0000 0902 0599 6832

Odpłatność za świadczenia przedszkolne ustalone są na podstawie: Uchwały nr XLVIII/995/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lipca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz Zarządzenia nr PM-51/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 września 2021r. w sprawie: zasad postępowania nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym pobieranych przez oświatowe jednostki budżetowe Miasto Gliwice.

Rodzice ponoszą odpłatność za realny czas pobytu dziecka w przedszkolu, przekraczający ustawowo bezpłatne godziny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, którego obliczenie wspomaga system ATMS Kids.

Od 1 września 2023 r. koszt każdej rozpoczętej dodatkowej godziny pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł.

Informujemy, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszona jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wszelkie odpisy za nieobecności dziecka w przedszkolu regulowane są w następnym miesiącu.

Wysokość opłat dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.eprzedszkole.com.pl po zalogowaniu się numerem otrzymanej karty.

Uprzejmie prosimy, aby przy dokonywaniu płatności za przedszkole w tytule przelewu podawać imię i nazwisko dziecka, za które wnoszona jest opłata oraz nazwy grupy, np. Jaś Kowalski grupa I „Słoneczka”.

Przypominamy, że wszelkie zmiany dotyczące godzin pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie do 25 dnia każdego miesiąca przed planowaną zmianą w formie pisemnej.

RODZICE PONOSZĄ ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE ZGODNIE Z KRYTERIAMI:

ŚNIADANIE – 3 zł

OBIAD – 5 zł

PODWIECZOREK – 2 zł

Ś + O + P = 10  zł

Skip to content