Menu Zamknij

Szanowni Państwo,

05. 03. 2024 r. o godz. 9.00 rozpocznie się nabór do gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski można składać do dnia 26. 03. 2024 r. do godz. 15.00.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do placówki.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w jednej z dwóch wersji:

Wersja papierowa

W przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej prosimy o włożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi przez kandydata spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do koperty, zaklejenie jej i podpisanie imieniem oraz nazwiskiem dziecka. Koperty można składać w placówce w segmencie A w wyznaczonym miejscu. Złożone wnioski będą rozpatrywane i zatwierdzane na bieżąco. W przypadku, kiedy wnioski będą niekompletne, będą Państwo proszeni o ich uzupełnienie.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wersja elektroniczna

W przypadku złożenia wniosku w wersji elektronicznej wnioski podpisane profilem zaufanym prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą oraz wygenerowanie wniosku:

https://gliwice.formico.pl/formico-public

Terminy rekrutacji – link do zarządzenia w BIP:

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/96576

Kryteria lokalne:

https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Skip to content